CSR

Our CSR
Our CSR

EE-SPONSORED PROJECTS: Equinox Extreme has been involved in sponsoring several expeditions, adventure races, sport climbers, nature photography explor ...

อุปกรณ์แค้มปิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อม ในรายการเพื่อนคู่คิด
อุปกรณ์แค้มปิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อม ในรายการเพื่อนคู่คิด

ผ้าแบบกรีน ฟาบริค นี่เองที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตเต็นท์ “อีโค โดม” โดยผ้าดังกล่าวใช้เทคนิคในการทำสี ฉีดสีลงไปในเส้นด้ายก่อนการนำมาทอเป็นผืน ซ ...

โครงการเพื่อผู้พิทักษ์
โครงการเพื่อผู้พิทักษ์

บริษัท เอาท์ดอร์ อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนในโครงการเพื่อผู้พิทักษ์ โดยการซื้อเสื้อ EQUINOX รุ่นพิเศษ "รุ่นเพื่อผู้พิทักษ์" โดยรายได้ส่วนหนึ่ง ...