NEWS

ทะเลหมอกดอยม่อนคลุย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ทะเลหมอกดอยม่อนคลุย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


 

 

  

          ในพื้นที่จังหวัดตากตามพื้นที่ตะเข็บชายแดนด้านตะวันตก บนเส้นทางหลวงสาย 105 จากแม่สอดสู่แม่สะเรียง จะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติทะเลหมอกอย่างเช่น อุทยานแห่งชาติแม่เมย อุทยานแห่งชาติแม่เงา และยังมีดอยม่อนคลุย แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่รถยนต์สามารถเข้าถึง เข้าไปจอดยังพื้นที่กางเต็นท์จุดชมวิวได้เลย ซึ่งทาง อบต.ท่าสองยางได้ทำลานกางเต็นท์ พร้อมศาลา ห้องน้ำ (แต่ไม่มีน้ำ) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และสร้างเป็นสถานที่ท้องเที่ยวให้กับท้องถิ่นขึ้นมา 

 

 

 

           จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว

           ดอยม่อนคลุย จะมีจุดชมวิวทางด้านตะวันตกเป็นหุบลำน้ำเมย ตอนเช้าจะมองเห็นกลุ่มทะเลหมอกที่แผ่คลุมไปตามสายน้ำแม่เมย ส่วนทางด้านตะวันออกและด้านเหนือจะเป็นขุนเขาสลับซ้อน มองเห็นเนินทุ่งหญ้าอยู่หลายจุด และยังเห็นดอยม่อนทูเล ตั้งตระหง่านเป็นยอดเขาสูง ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเดินป่าอีกจุดหนึ่งที่ อบต.ท่าสองยาง ได้เปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเดินป่าขึ้นมา

 

 

 

          ในบริเวณพื้นที่ดอยม่อนคลุย จะมีทำเลกางเต็นท์บริเวณจุดชมวิวทางด้านตะวันตกอยู่หลายจุด มีพื้นที่กว้างไปตามลานทุ่งหญ้าและยังหุบทุ่งหญ้า หรือบนเนินอีกหลายจุดที่เหมาะสำหรับกางเต็นท์ สามารถชมวิวในหุบแม่น้ำเมย แต่เมื่อมองย้อนไปทางด้านตะวันออกก็เห็นกลุ่มทะเลหมอกผืนใหญ่แผ่คลุมในหุบขุนน้ำแม่เงา และยังมีทำเลจุดชมวิวมุมสูงก็ได้เห็นเนินทุ่งหญ้าที่อยู่ห่างออกไป จึงเอารถไปส่งเชิงดอย จากนั้นเดินขึ้นไปจุดชมทะเลหมอก   

 

  

 

          แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

          น้ำตกทีลอซู แห่งป่าอุ้มผางเป็นน้ำตกที่มีความงดงามยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูกาลใด สายน้ำคงไหลหล่อเลี้ยงสร้างความงดงามให้กับผืนป่าอุ้มผาง มาช้านาน น้ำตกทีลอซูมีแนวหน้าผากว้างประมาณ ๑๐๐ เมตร สายน้ำจะไหลผ่านป่าทึบบนยอดน้ำตกลงตามแนวหน้าผาสูงและกว้าง ถัดจากนั้นจะไหลผ่านชั้นใหญ่อีกชั้นหนึ่ง ตกมารวมเป็นแองน้ำขนาดใหญ่ ก่อนที่จะผ่านชั้นน้ำตกลงมาชั้นเล็กๆ อีกชั้นหนึ่งแล้วแผ่กระจายลงสู่ลำธาร ความสวยงามของน้ำตกทีลอซูจะมีความแตกต่างตามช่วงฤดูกาล ถ้าเป็นช่วงหน้าฝน เราจะเห็นน้ำตกที่มีสายน้ำไหลหลากเต็มผา หากมองจากมุมมองจะมีความสวยงามที่ยิ่งใหญ่ หากเป็นช่วงหมดฝนเข้าฤดูหนาว สายน้ำตกทีลอซูก็จะเป็นความสวยงามอีกบรรยากาศหนึ่ง และสามารถเข้าไปสัมผัสน้ำตกได้อย่างใกล้ชิดด้วย

 

 

          น้ำตกพาเจริญ เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่นักเป็นชั้นน้ำตกหินปูน ที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นขั้นบันไดอย่างสวยงาม ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อยู่ในช่วงเส้นทาง อ.แม่สอด-อุ้มผาง

 

 

          น้ำตกนางครวญ เป็นน้ำตกชั้นหินปูน ตั้งอยู่ในช่วงเส้นทางไปอ.พบพระ เป็นน้ำตกที่อยู่ริมทางหลวง สายน้ำตกไหลลอดสะพานผ่านผืนป่าที่ร่มรื่น

 

 

          อุทยานแห่งชาติแม่เมย เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงมีแหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอก น้ำตก และถ้ำที่สวยงาม ดังนี้

 

 

          ถ้ำแม่อุสุ เป็นถ้ำหินปูนที่มีขนาดกว้างใหญ่มีลำน้ำแม่อุสุไหลเข้าสู่ปากถ้ำ แล้วไหลเวียนไปออกด้านหลังถ้ำลงไปสู่แม่น้ำเมย มีระยะทางโดยประมาณ 450 เมตร ปากถ้ำกว้างประมาณ 20 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร ภายในของถ้ำมีคูหาใหญ่ๆ อยู่ 3 คูหา ถ้ำแม่อุสุอยู่ห่างจากอำเภอท่าสองยาง ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 สายแม่สอด - แม่สะเรียง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตามถนน รพช. ผ่านบ้านทีโนะโคะ ระยะทาง 2 กิโลเมตร ถึงถ้ำแม่อุสุ

 

 

 

           ม่อนครูบาใส เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามอยู่ใกล้เคียงกับม่อนพูนสุดา ห่างกันประมาณ 200 เมตร สามารถชมทะเลหมอกยามเช้า และชมพระอาทิตย์ตกดินได้ ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมย ประมาณ 7 กิโลเมตร

 

  

          ม่อนพูนสุดา เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกได้เช่นกัน ไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้น เนื่องจากเป็นมุมด้านตะวันตก อีกทั้งมิติของทิวทัศน์ยังแบนราบ สู้มุมที่ม่อนกิ่วลมไม่ได้ เนื่องด้วยมีเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นมุมมองที่สวยกว่าหลายเท่า

 

 

          ม่อนกิ่วลม เป็นจุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอกในยามเช้าที่สวยที่สุด บนเส้นทางสายสายแม่สลิดน้อย-แม่ระเมิง ม่อนกิ่วลมอยู่บนความสูง 940 เมตร จากระดับน้ำทะเล มองเห็นทะเลหมอกปกคลุมหุบเขาเบื้องล่าง โดยมียอดเขาสูงต่างๆ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สภาพป่าโดยรอบเป็นป่าดิบเขา จุดชมทิวทัศน์ม่อนกิ่วลม อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เมย ประมาณ 12 กิโลเมตร

 

 

          ม่อนปุยหมอก เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยที่สุดของอุทยานแห่งชาติแม่เมย ต้องเดินป่าขึ้นไปค้างบนยอดเขาหนึ่งคืน

 

 

 

           น้ำตกแม่ระเมิง จากที่ทำการของอุทยานฯ ตามเส้นทางสู่ม่อนกิ่วลมอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 20 ทางด้านขวามือจะพบน้ำตก ลักษณะเป็นน้ำตกขนาดเล็กสูงราว 15 เมตร สามารถจอดรถเข้าไปชมได้เลย

 

 

          อุทยานแห่งชาติแม่เงา เป็นอุทยานฯ ที่มีธรรมชาติสวยงาม มียอดดอยปุยที่เป็นจุดชมทะเลหมอกอยู่ในป่าลึก ต้องเดินป่าเข้าไปค้างคืนด้วย

 

 

 

          แม่น้ำสองสี ตั้งอยู่ริมทางหลวง สาย 105 บ้านแม่เงา อยู่บริเวณหน่วยสบเงา จะมีสายน้ำแม่เงาที่ใส ไหลบรรจบกับแม่น้ำยวมที่มีสีขุ่น จึงเกิดเป็นแม่น้ำสองสีขึ้นมา

 

 

          ล่องแก่งแม่เงา เป็นแม่น้ำที่มีความใสมากลักษณะของลำน้ำจะมีความคดเคี้ยวไปตามเกาะแก่งต่างๆ  ช่วงหมดฤดูฝน จะเหมาะแก่การล่องแพชมธรรมชาติ เพราะสองฝั่งของลำน้ำจะมีต้นไม้

 

  

          การเดินทาง เริ่มจากแม่สอด ท่าสองยาง ไปทางแม่สะเรียง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 105    สำหรับการเดินทางไปดอยม่อนคลุยจะอยู่ในช่วง กม.158 บนทางหลวงสาย 105 จากนั้นจะเข้าไปอีก 7.5กิโลเมตร เป็นเส้นทางลูกรัง รถยนต์ที่เข้าไปควรเป็นปิกอัพหรือรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ

 

 

          สภาพการเดินทาง การเดินทางไปตามถนนสายแม่สอด-แม่สะเรียง เป็นทางราดยางจัดว่าดี มีซ่อมแซมเป็นบางช่วง ส่วนสภาพเส้นทางเข้าไปดอยม่อนคลุยเป็นทางดินทางลูกรัง  ขึ้นเขาเป็นบางช่วงรถเก๋งไม่ควรเข้าไป

 

 

          สภาพอากาศ กลางคืนหนาวกลางวันร้อน ช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวเย็นมาก 

 

 

          ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว จะมีเวลาท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับฤดูกาล ตั้งแต่ปลายฤดูฝนนับจากเดือนตลุาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีอีกช่วงหนึ่งคือเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ควรหลีกเลี่ยงช่วงหน้าแล้งที่มีไฟป่ากับช่วงหน้าฝนที่มีฝนตกชุก

 

 

          สภาพลานกางเต็นท์ เป็นสนามหญ้าโล่งกว้างมีอยู่หลายจุดต่อเนื่องกัน สามารถชมวิวได้ทั้งยามเช้า และช่วงยามเย็นได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

 

          สภาพห้องน้ำ มีห้องน้ำ แต่ใช้การไม่ได้

 

 

          ร้านอาหาร ไม่มีต้องจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มไปเอง

         สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ สัญญาณโทรศัพท์มือถือก็มีสัญญาณอ่อนมาก ติดบ้างไม่ติดบ้าง

         ระดับเกรดที่กางเต็นท์ หากดูในด้านภูมิทัศน์องค์ประกอบธรรมชาติหรือจุดชมวิว จัดว่ายอดเยี่ยมมาก หากมีระบบการจัดการอย่างดี หรือมีคนดูแลพื้นที่จะถือว่ายอดเยี่ยมมาก

 

 

 

          ระดับเกรดห้องน้ำ ห้องน้ำใช้ไม่ได้เริ่มทรุดโทรมไม่มีน้ำ

          ระดับความยากง่ายคนที่เที่ยว นักท่องเที่ยวทุกประเภท ทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ เนื่องจากรถยนต์ สามารถเข้าถึงจุดกางเต็นท์ จุดชมวิวได้

          ระดับความยากง่ายในการเดินทาง จากปากทางถนนใหญ่เข้าไปยังดอยม่อนคลุย เป็นระยะทาง 7.5 กม. เป็นทางดินทางลูกรังมีความยากพอสมควร รถเก๋ง รถช่วงล่างต่ำ ไม่แนะนำให้เข้าไป

 

  

          ช่วงเวลาท่องเที่ยวที่เหมาะสม ตั้งแต่ปลายฤดูฝนนับจากเดือนตลุาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีอีกช่วงหนึ่ง คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม ควรหลีกเลี่ยงช่วงหน้าแล้งที่มีไฟป่า กับช่วงหน้าฝน ที่มีฝนตกชุก ช่วงหน้าหนาวจะดีที่สุด